Glosariusz o tłumaczeniu konferencyjnym

A, JĘZYK A – język ojczysty tłumacza, na który dokonuje on przekładu ACI = Auxiliary Conference Interpreter (ang.) – tłumacz konferencyjny pracujący jako freelance (wolny strzelec) w instytucjach UE (akredytowany) AIIC =...

Egzotyczny język polski

W połowie zeszłego roku komisja kontroli budżetowej w Parlamencie Europejskim przedstawiła sprawozdanie dotyczące tłumaczenia ustnego w PE. Dowiadujemy się zeń, że polski jest na 5. miejscu w zestawieniu języków używanych na...